Categoriearchief: Nieuws

PA3BSG SK

Verslagen hebben wij het bericht ontvangen dat Ron Joosse  (PA3BSG) op 20-07-2021 plotseling is overleden. Wij wensen Nicolien, Sharon, Phoebe en mama Joossen heel veel sterkte met dit vreselijke verlies. Een mooi en goed mens is niet meer. Moge hij rusten in vrede. PA3BSG SK RIP.

Bouw nieuwe repeater bijna afgerond

Momenteel is de nieuwe repeater bijna zover gereed dat hij in testfase gaat draaien.  Er wordt nog gewerkt aan de fine tuning en instelling van de controller. Daarna gaat hij in test vanaf een tijdelijke locatie en gaat de huidige repeater buiten dienst. Als dat allemaal werkt dan gaat hij naar de locatie op de Appeldijk in Gorinchem.

Foto’s van de repeater worden zo spoedig mogelijk gemaakt dan kunt u zien dat PD0IJY een stukje vakwerk heeft afgeleverd.

De tijdelijke repeater van  PA3BSG kan dan weer terug naar de eigenaar,  Wij zijn heel blij dat we een beroep op hem konden doen om zo  de service in en rond Gorinchem te garanderen.

Wij danken een ieder die hieraan een steentje heeft bijgedragen.

Vervanging antenne

op 21 september 2019 wordt de antenne van de repeater PI2GOR vernieuwd.  Dit betreft de gehele antenne installatie inclusief de kabel en de pluggen. De antenne wordt geplaatst op zijn oorspronkelijke positie. Tot deze datum is de noodantenne welke wordt gebruikt voor het op afstand besturen van de repeater gebruikt. We hopen dat na de plaatsing het dekkingsgebied nog wat wordt uitgebreid.

Namens de repeatercommissie

PD3WDK

De ronde van Gorkum

Website ronde van GorkumAmateur1

DE RONDE VAN GORINCHEM

Voorlopig blijft de Ronde van Gorinchem op 145.350 MHz.

Om praktische redenen is besloten dat de ronde van Gorinchem tot nader order op 145.350 MHz wordt gedraaid.
Mocht dit wijzigen naar de repeaterfrequentie van PI2GOR dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld middels berichtgeving op deze website.
a.s zondag morgen 11.00 uur plaatselijke tijd gaat de Ronde van Gorinchem van start op de bovengenoemde frequentie.

De presentatoren hopen u te ontmoeten in de ronde, of schrijf een berichtje in de stream.

Stream ronde van Gorkum voor het plaatsen van een bericht

Voor alle belangstellenden betreffende de Stads repeater Gorinchem.

Voor alle belangstellenden betreffende de Stadsrepeater Gorinchem.
Op 17 april 2013 heb ik de beslissing ontvangen betreffende de vergunning van ‘onze’ Stadsrepeater PI2GOR in Gorinchem.De vergunning is door het agentschap Telecom VERLEEND voor de periode van 3 jaar.

Op zaterdag 27 april zijn wij met een 3-tal mensen de antenne installatie op de Appeldijk in Gorinchem in gereedheid gaan brengen.
Op 14 juli werd de repeater op de definitieve standplaats gezet en in goed overleg met de jongens van de Vereniging Repeaters Rotterdam, John v.d. Berg (PE1GHG) en Wil Brinkman (PA0WBS) zullen wij op zo spoedig mogelijke termijn de definitieve afregeling van de door ons aangeschafte filters in werking zetten.

Hiermee hopen wij eind juli 2013 volledig operationeel te zijn op de door ons aangevraagde en toegewezen frequenties in de 70cm band:

430.0125 MHz (uit)
431.6125 MHz (in)

In modulatie FM (F3E).
De repeater zal volgens de gebruikelijke indeling met 88.5 Hz CTCSS gaan werken.
Er gaat een tweede (reserve) versie gebouwd worden ter vervanging.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zullen er naar streven om de Stadsrepeater op zo kort mogelijke termijn haalbaar operationeel te hebben.

De kosten voor de vergunningsaanvraag zullen door de Werkgroep Stadsrepeater Gorinchem worden bekostigd van het bankrekeningnummer van de Werkgroep. Hierover vind u meer terug op onze website.

In navolging op boven gestelde heb ik vanavond een aanvraag gedaan bij De Heeg Internet Solution in Beverwijk voor het domein www.pi2gor.nl zodat deze domeinnaam wereldwijd kan worden aangeroepen om de benodigde informatie, die door onze webmaster Ewoud Klop (PD3WDK) wordt bijgehouden, te raadplegen op het internet.

Uiteraard onze dank naar het Agentschap Telecom voor de vergunningsverlening.

Werkgroep stadsrepeater
Gert Bikker
PA9F