DONATIES

Onderhoud, hardware en huisvesting en verzekering om deze repeater in de lucht te houden kosten jaarlijks geld. Draagt u de repeater een warm hart toe dan kunt u doneren op onderstaande rekening. Bankrekening nummer NL03SNSB 0941 1974 09 t.n.v. G.C.Bikker o.v.v. Donatie PI2GOR Gelieve indien gewenst bij uw giften uw naam te vermelden. Indien u dit op de website vermeld wil zien.

Werkgroep stadsrepeater van Gorinchem Gert Bikker.
PA9F