Alle berichten van Gert Bikker

De ronde van Gorkum

Website ronde van GorkumAmateur1

DE RONDE VAN GORINCHEM

Voorlopig blijft de Ronde van Gorinchem op 145.350 MHz.

Om praktische redenen is besloten dat de ronde van Gorinchem tot nader order op 145.350 MHz wordt gedraaid.
Mocht dit wijzigen naar de repeaterfrequentie van PI2GOR dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld middels berichtgeving op deze website.
a.s zondag morgen 11.00 uur plaatselijke tijd gaat de Ronde van Gorinchem van start op de bovengenoemde frequentie.

De presentatoren hopen u te ontmoeten in de ronde, of schrijf een berichtje in de stream.

Stream ronde van Gorkum voor het plaatsen van een bericht

Voor alle belangstellenden betreffende de Stads repeater Gorinchem.

Voor alle belangstellenden betreffende de Stadsrepeater Gorinchem.
Op 17 april 2013 heb ik de beslissing ontvangen betreffende de vergunning van ‘onze’ Stadsrepeater PI2GOR in Gorinchem.De vergunning is door het agentschap Telecom VERLEEND voor de periode van 3 jaar.

Op zaterdag 27 april zijn wij met een 3-tal mensen de antenne installatie op de Appeldijk in Gorinchem in gereedheid gaan brengen.
Op 14 juli werd de repeater op de definitieve standplaats gezet en in goed overleg met de jongens van de Vereniging Repeaters Rotterdam, John v.d. Berg (PE1GHG) en Wil Brinkman (PA0WBS) zullen wij op zo spoedig mogelijke termijn de definitieve afregeling van de door ons aangeschafte filters in werking zetten.

Hiermee hopen wij eind juli 2013 volledig operationeel te zijn op de door ons aangevraagde en toegewezen frequenties in de 70cm band:

430.0125 MHz (uit)
431.6125 MHz (in)

In modulatie FM (F3E).
De repeater zal volgens de gebruikelijke indeling met 88.5 Hz CTCSS gaan werken.
Er gaat een tweede (reserve) versie gebouwd worden ter vervanging.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zullen er naar streven om de Stadsrepeater op zo kort mogelijke termijn haalbaar operationeel te hebben.

De kosten voor de vergunningsaanvraag zullen door de Werkgroep Stadsrepeater Gorinchem worden bekostigd van het bankrekeningnummer van de Werkgroep. Hierover vind u meer terug op onze website.

In navolging op boven gestelde heb ik vanavond een aanvraag gedaan bij De Heeg Internet Solution in Beverwijk voor het domein www.pi2gor.nl zodat deze domeinnaam wereldwijd kan worden aangeroepen om de benodigde informatie, die door onze webmaster Ewoud Klop (PD3WDK) wordt bijgehouden, te raadplegen op het internet.

Uiteraard onze dank naar het Agentschap Telecom voor de vergunningsverlening.

Werkgroep stadsrepeater
Gert Bikker
PA9F