Sponsoring

 
 

THANKS FOR YOUR GIFT & SPONSORING

Namens de werkgroep stadsrepeater Gorinchem

Uw sponsoring is bijgeschreven en genoteerd op onze bankrekening
Bankrekening nummer NL03SNSB 0941 1974 09
t.n.v. G.C.Bikker o.v.v. Stadsrepeater Gorinchem.
 
Gelieve indien gewenst bij uw giften uw naam te vermelden.
Indien u dit op de website vermeld wil zien.
 
————————————————————————————————————————-
 
 
 
Gorinchemse Zee Verkenners / Hugo Moret / Marc Venmans
VERON AFDELING A16
Johan de Ruiter (PD0IJY) – Opbouw en montage van de complete repeater
Leden VERON A16 – Clubavond Donaties
Hugo Ouwerkerk (PA5PHO) – Donatie
Coert Stroomenbergh (PD7WP) – Materialen
Ernie Maas (PD0ECD) – Donatie
Cor Meij (PD1CMP) – Donatie
Gert Bikker (PA9F) –  Externe contacten – Donatie
Ewoud Klop (PD3WDK) – Website
Post metaalbewerking Gorinchem – Materialen
Leo Busio (PD1BUS) – Materialen
Hubert v/d Kieboom (PD2HAD) – Werkzaamheden repeater
John v.d. Berg (PE1GHG) – Afregelen filters
Wil Brinkman (PA0WBS) – Afregelen filters

Steph Rampollo (PD1AP) – Materialen
Bob Gentenaar (PA3CGE)-Donatie
Joop Kuijntjes (PA2JOK) – Materialen
Lian Jaworski (PA3EJM)
Piet van Willigen (PA0PWG) – Leveren controller t.b.v. repeater
Leo van Berkel (PD5LAH) – Donatie
Willem Willemsen (PE1KYH) – Donatie
Cor Struyk (PA0GTB) – X50 Antenne
Paul Adriaanse (PE1RJV) – Beschikbaar stellen filters
Boudewijn van Velzen (PD0GIR)  – Vervoer antennemasten
Albatros Holland-Materieelgebruik en Donatie
Used Products Dordrecht – (PD0P) – Donatie
Frans Dekker (PA1LQS) – Materialen voor de verkoop
Piet (PD2HPE) – Donatie
Patrick van Koert – (PD2TK) Donatie
Henk Medema – (PD2HCM) Donatie materialen
Bob Gentenaar (PA3CGE)- Materialen
Klaas Dolman (PD4KDZ) – Materialen
Peter Stuart (PA3EPX) – Materialen
Ronde van Gorinchem (PI4GAC) – Donatie
Nick Bikker – (PD5SD) I.O. – Donatie
Sjaak uit Meeuwen (PD1SRM) – Donatie
Fred (PA3GDG) – Materialen
Bob Gentenaar (PA3CGE)- Donatie
Hr J.E.M. Indemans – Donatie
Jaap Holtslag (PD4JH) – Donatie
Leo van Berkel (PD5LAH) – Donatie
Frans Dekker (PA3LQS) – Nalatenschap Materialen voor de verkoop tbv PI2GOR
Ron Joosse (PA3BSG) – Gebruik van zijn repeater tijdens de reparatie.
Communicatie Centrum Venhorst Hilversum – Onderzoek reparatie repeater
Luisteramateur -Donatie
Kees v Weele (PD2KMW) – 2 sets Motorola GM360
Ewoud Klop (PD3WDK) – Donatie
Gerard Hoefnagel (PB4DX) – Donatie
Henk de Groot (19RF1820) -Donatie
Ron Schmidt NulNuddies (PD0NUD / PD4JAY) – Donatie
Hans Weck (PD0GJQ) – Donatie
Johan de Ruiter (PD0IJY) – Materialen en opbouw repeater
Ewoud Klop (PD3WDK) – Materiaal
Martijn Verhoef (PD7MV) – Donatie
Glen Bergers (PH3GB) – Donatie
Cor Mey (PD1CMP) – Donatie
Henk de Groot (19RF1820) -Donatie
Bas Cornelissen ( PD1KIM PD1BC) – Donatie
Vlemtech B.V. (PD1WKV) – Donatie
J. Schuurman – Donatie
G.Bikker – Verkoop KAR markt Bladel
Luisteramateur Jan uit Gorinchem – Donatie
PAT – Verkoop KAR markt Bladel